Ανθρώπινο δυναμικό

Μέλη ΕΠ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Παντελής Κυρμίζογλου ΚαθηγητήςΤ. 231 001 32 09 pkirmiz@acc.teithe.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Financial Management, Banking, Entrepreneurship, Local Government

Διδασκαλία
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Γεώργιος Β. Παπαδιοδώρου ΚαθηγητήςΤ. 231 001 39 53gdiodor@ihu.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Οικονομική Ανάπτυξη, Διεθνές Εμπόριο, Δημόσια Οικονομικά, Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία

Διδασκαλία
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητα
Χρηματοοικονομικές Αγορές

Βαγής Σαμαθρακής ΚαθηγητήςΤ. 231 001 34 38sbagis@ihu.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, E-business στις ΜΜΕ Τροφίμων και Ποτών, Επιχειρηματικότητα, Διείσδυση της Πληροφορικής και χρήση του Διαδικτύου στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, Αγροτική ανάπτυξη και αγροτουρισμός.

Διδασκαλία
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητα
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Γεώργιος Τέγος ΚαθηγητήςΤ. 231 001 33 07gtegos@ihu.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Πληροφορική, Πληροφοριακά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Στατιστική, Χρονικές Σειρές

Διδασκαλία
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ευστάθιος Κύρκος Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΤ. 231 001 32 09stkirk@acc.teithe.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Data Mining, Artificial Intelligence, Intelligent Systems in Accounting and Finance, Financial Engineering, Business Intelligence

Διδασκαλία
Αναλυτική των Επιχειρήσεων

Αχιλλέας Βασιλειάδης Καθηγητής ΕφαρμογώνΤ. 231 001 32 05avas@acc.teithe.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Business Consulting, Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Χρηματοδοτικά Εργαλεία Επιχειρήσεων ,Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων

Διδασκαλία
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γεωργία Μπόσκου Καθηγήτρια ΕφαρμογώνΤ. 231 001 37 66boskoug@acc.teithe.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Auditing, Accounting, Accounting Information System

Διδασκαλία
Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής

Κλαίρη Χατζηπέτρου Επίκουρη ΚαθηγήτριαΤ. 231 001 37 67chatzip@ihu.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Διοικητική Λογιστική, Κοστολόγηση, Εμπορική Διαχείριση

Διδασκαλία
Ειδικά Θέματα Διοικητικής Λογιστικής

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ άλλων Ιδρυμάτων - Προσωπικό Φορέων

Μαρία Τσιπουρίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Διοικητική Λογιστική & Διοίκηση Κόστους, Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Παραποίηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων από τη Διοίκηση των επιχειρήσεων, Έλεγχος Οικονομικού Εγκλήματος και Απάτης, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και έλεγχος επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική, Λογιστική μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Κόστος Ποιότητας, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων και Εισαγωγή Μετοχών στο Χρηματιστήριο, Συστήματα Μέτρησης παραγωγικότητας Οργανισμών παροχής Υπηρεσιών

Διδασκαλία
Ειδικά Θέματα Διοικητικής Λογιστικής

Χαράλαμπος Σπαθής Καθηγητής Α.Π.Θ.Τ. 231 099 66 88hspathis@econ.auth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Λογιστική, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Ελεγκτική

Διδασκαλία
Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τακουσίδου ΜαριάνθηΤ. 231 001 32 03 msc-info@accis.ihu.gr