Διδακτικό Προσωπικό & Γραμματεία

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Καθηγητές

Ευστάθιος Κύρκος ΚαθηγητήςΤ. 231 001 32 09stkirk@acc.teithe.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Data Mining, Artificial Intelligence, Intelligent Systems in Accounting and Finance, Financial Engineering, Business Intelligence

Διδασκαλία
Αναλυτική των Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Βαγής Σαμαθρακής ΚαθηγητήςΤ. 231 001 34 38sbagis@ihu.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, E-business στις ΜΜΕ Τροφίμων και Ποτών, Επιχειρηματικότητα, Διείσδυση της Πληροφορικής και χρήση του Διαδικτύου στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, Αγροτική ανάπτυξη και αγροτουρισμός.

Διδασκαλία
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητα
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Αναπληρωτές Καθηγητές

Νοτόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΤ. 231 001 38 80notisp@ihu.gr

Διδασκαλία
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Αναστάσιος Χατζής Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΤ. 231 001 32 02axatzis@acc.teithe.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Cost Accounting, General Accounting

Διδασκαλία
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Επίκουροι Καθηγητές

Ελευθέριος Τιάκας Επίκουρος ΚαθηγητήςΤ. 231 001 37 70 tiakas@accis.ihu.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Βάσεις Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα

Διδασκαλία
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

Κλαίρη Χατζηπέτρου Επίκουρη ΚαθηγήτριαΤ. 231 001 37 67chatzip@ihu.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Διοικητική Λογιστική, Κοστολόγηση, Εμπορική Διαχείριση

Διδασκαλία
Ειδικά Θέματα Διοικητικής Λογιστικής
Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής

Λέκτορες

Γεωργία Μπόσκου Λέκτορας Τ. 231 001 37 66boskoug@ihu.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Auditing, Accounting, Accounting Information System

Διδασκαλία
Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής
Ειδικά Θέματα Διοικητικής Λογιστικής
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Λέκτορες Εφαρμογών

Αχιλλέας Βασιλειάδης Λέκτορας ΕφαρμογώνΤ. 231 001 32 05avas@acc.teithe.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Business Consulting, Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Χρηματοδοτικά Εργαλεία Επιχειρήσεων ,Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων

Διδασκαλία
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ΔΙΠΑΕ

Χρήστος Γκρος Επίκουρος ΚαθηγητήςΤ. 2510 462 161cgrose@af.ihu.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διαχείριση Έργων

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ άλλων Ιδρυμάτων

Μαρία Τσιπουρίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.mtsipouridou@econ.auth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Διοικητική Λογιστική & Διοίκηση Κόστους, Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Παραποίηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων από τη Διοίκηση των επιχειρήσεων, Έλεγχος Οικονομικού Εγκλήματος και Απάτης, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και έλεγχος επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική, Λογιστική μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Κόστος Ποιότητας, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων και Εισαγωγή Μετοχών στο Χρηματιστήριο, Συστήματα Μέτρησης παραγωγικότητας Οργανισμών παροχής Υπηρεσιών

Διδασκαλία
Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Χαράλαμπος Σπαθής Καθηγητής Α.Π.Θ.Τ. 231 099 66 88hspathis@econ.auth.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Λογιστική, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Ελεγκτική

Διδασκαλία
Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Χαΐδω Δριτσάκη Καθηγήτρια Π.Δ.Μ.Τ. +30 24610 68184cdritsaki@uowm.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Οικονομετρικές Εφαρμογές

Αφυπηρετήσαντα Μέλη

Παντελής Κυρμίζογλου Καθηγητήςpkirmiz@acc.teithe.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Financial Management, Banking, Entrepreneurship, Local Government

Διδασκαλία
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Γεώργιος Β. Παπαδιοδώρου Καθηγητήςgdiodor@ihu.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Οικονομική Ανάπτυξη, Διεθνές Εμπόριο, Δημόσια Οικονομικά, Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία

Διδασκαλία
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τακουσίδου Μαριάνθη Τ. 231 001 32 03 msc-info@accis.ihu.gr