ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική
και Πληροφοριακά Συστήματα»

 • Αίτηση ΠΜΣ (διαδικτυακά)
  Ολοκληρώθηκε η Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στις 30/01/2024
 • Εναλλακτικός τρόπος υποβολής αίτησης

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση: “Νέες Τεχνολογίες και Αναζήτηση Εργασίας”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ “Νέες Τεχνολογίες και Αναζήτηση Εργασίας” 

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 10.00,
στο Αμφιθέατρο του Τμήματος, διοργανώνεται Workshop με θέμα:


“Νέες Τεχνολογίες και Αναζήτηση Εργασίας”


Εισηγητής:


Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος, Senior HR Consultant
Humanvalue

Το Workshop απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και θα προβληθεί και διαδικτυακά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zoom.us/j/92096780147

Η πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσφατες Εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση

-Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, και

- Το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική καιΠληροφοριακά Συστήματα

σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα:Πρόσφατες Εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση

την Τετάρτη 13/3/2024, 10:00  στην Αίθουσα "ΦΙΛΙΠΠΟΣ"  στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙΠΑΕ, Σίνδος

Για να δείτε το πρόγραμμα κάντε κλικ (εδώ)

Αφίσα Ημερίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Σύγχρονα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

 • Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων,
 • Το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα, και
 • Η SoftOne Technologies

Συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Σύγχρονα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Τετάρτη 27/3/2024, 10:00

Αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙΠΑΕ, Σίνδος

Για να δείτε το πρόγραμμα και να δηλώσετε συμμετοχή κάντε κλικ (εδώ)

Αφίσα ΗμερίδαςΑφίσα Ημερίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση 84 Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της 9ης περιόδου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα" (Financial Management, Accounting and Information Systems) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.

Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων σχολών άλλων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας και της θεωρίας μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως οικονομικοί αναλυτές, υπεύθυνοι εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμβουλοι επιχειρήσεων, αξιολογητές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι κοστολόγησης, σύμβουλοι κατάρτισης επενδυτικών σχεδίων, σύμβουλοι επιχειρησιακών συστημάτων ή/και στα πλαίσια κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με το λογιστικό και διοικητικό έλεγχο επιχειρήσεων. Επιπλέον,  δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα, είτε σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

 

Τίτλος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα», (Financial Management, Accounting and Information Systems), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων οι οποίοι γίνονται δεκτοί

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι:

α) Τμημάτων Οικονομικών Σχολών των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και πρώην ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων με συναφή γνωστικά αντικείμενα,

β) Τμημάτων Κοινωνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τουλάχιστον δυο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ.

Οι κάτοχοι τίτλου (ΑΕΙ) της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί, εφόσον ο τίτλος τους ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του ΔΟΑΤΑΠ.

Δεκτοί επίσης μπορούν να γίνουν και φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαραίτητες υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών, εκτός από την ορκωμοσία.

Δωρεάν φοίτηση

 

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος, με βάση τις ισχύουσες κατά Νόμο προϋποθέσεις. Επίσης, δύναται να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι των οποίων τα δίδακτρα καλύπτονται από υποτροφία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

 

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

 • Βαθμός πτυχίου (συντελεστής 40%)
 • Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (συντελεστής 20%)
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία, μέσα στην τελευταία δεκαετία, ή/και ερευνητική δραστηριότητα (συντελεστής 10%)[1]
 • Ύπαρξη άλλου τίτλου σπουδών (πτυχίου ή μεταπτυχιακού) (συντελεστής 10%)
 • Προσωπική συνέντευξη (συντελεστής 20%)

Χρονική Διάρκεια Σπουδών Π.Μ.Σ.

 

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος

 

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, κατανεμημένα εξίσου σε δύο εξάμηνα σπουδών. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου πραγματοποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).

Διεξαγωγή Μαθημάτων

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης, είτε με δυνατότητα 100% εξ αποστάσεως παρακολούθησης με χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, για τους φοιτητές που δεν δύνανται να έχουν φυσική παρουσία στην αίθουσα. Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν χωρίς περιορισμό τον τρόπο παρακολούθησης του κάθε μαθήματος, το οποίο θα προσφέρεται ταυτόχρονα και με τους δύο τρόπους  για το 100% των πιστωτικών μονάδων του ΠΜΣ. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία (π.χ. ψηφιακές γραφίδες, μικρόφωνα, laptops κτλ), καθώς και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποστήριξης της μάθησης που διαθέτει το πανεπιστήμιο.

Γλώσσα Διδασκαλίας

 

Γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική, αλλά δύναται κατά περίπτωση να είναι και η Αγγλική. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει την χρήση μόνο της Αγγλικής,

όταν κρίνεται ότι υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες, όπως για παράδειγμα τμήμα αλλοδαπών φοιτητών.

Καταβολή Διδάκτρων

 

Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

α) 1.500 Ευρώ, εκ των οποίων τα 500 ευρώ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 1ου εξαμήνου

β) 1.000 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 2ου εξαμήνου

γ) 500 Ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη του 3ου εξαμήνου (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

Έναρξη Διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων του 9ου κύκλου του ΠΜΣ θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (Μάρτιος 2024).

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν online την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα http://msc.acf.teithe.gr/ (απαιτείται λογαριασμός Google). Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία υποβολής της αίτησης θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν απαιτείται άλλη ενέργεια.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση του ΠΜΣ από την ιστοσελίδα http://msc.acf.teithe.gr/ και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά, μέσω mail, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Σε αυτή την περίπτωση, εντός της προθεσμίας πρέπει επίσης να υποβληθούν σε έντυπη μορφή όλα τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την 20η Ιανουαρίου 2024.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://msc.acf.teithe.gr/ ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310-013203 ή στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

[1] Σημείωση: Ως προϋπηρεσία προσμετράται και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Image