Συχνές ερωτήσεις

Εξοικονομείστε χρόνο.
Πριν επικοινωνείσετε μαζί μας, διαβάστε τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών
Πως υποβάλω την αίτησή μου;

Η υποβολή της γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο ακόλουθο mail msc‐info@acf.teithe.gr

και πάντα μέχρι την οριζόμενη από την πρόσκληση προθεσμία υποβολής.

Τι άλλα έγγραφα ή δικαιολογητικά υποβάλω μαζί με την αίτησή μου;
Πως είμαι σίγουρος ότι η αίτησή μου παραλήφθηκε από την Γραμματεία του ΠΜΣ;
Είμαι απόφοιτος Τμήματος ΑΕΙ του εξωτερικού. Μπορώ να κάνω αίτηση;
Μπορεί να κάνει αίτηση κάποιος που δεν έχει πάρει ακόμη το πτυχίο του;
Είμαι απόφοιτος Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ευελπίδων, Ικάρων, Δοκίμων κ.λπ.) ή των Ακαδημιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Υπάρχει ποσοστό υποψηφίων που γίνονται δεκτοί ανά τμήμα (π.χ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.λπ.) ή ανά ίδρυμα προέλευσης (π.χ. Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ κ.λπ.);
Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;
Πόσοι φοιτητές επιλέγονται, κάθε χρόνο, για να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ;
Πώς πιστοποιείται η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας;