Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε, είναι ένα από πιο καταξιωμένα και αναγνωρισμένα τμήματα Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής στην ημεδαπή. Βάσει του σχεδίου Αθηνά, αποτελεί μετεξέλιξη του προηγούμενου Τμήματος «Λογιστικής» και εν συνεχεία «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής». Κατά τη διάρκεια της τεσσαρακονταετούς ύπαρξής του, τροφοδότησε την ελληνική οικονομία και τον επιχειρηματικό κόσμο με άριστα καταρτισμένα στελέχη λογιστηρίου. Ο υψηλός βαθμός απορρόφησης των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας αποτελεί μάρτυρα της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών.

Με την μετεξέλιξη του, το Τμήμα αναδιοργάνωσε το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του, ώστε να συμπεριλάβει περισσότερα μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου της Χρηματοοικονομικής. Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών, αξιοποιώντας την εμπειρία των σαράντα χρόνων, καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα των αναγκαίων μαθημάτων, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται και σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα όπως την Εταιρική Διακυβέρνηση, την διαχείριση Κινδύνου κ.λπ. Η πληρότητα του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αντανακλά τη πολύπλευρη δυναμική του Τμήματος.

Επιπλέον, το Τμήμα έχει να επιδείξει σημαντικότατη παρουσία στο χώρο των Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι το Τμήμα ήταν από τα πρώτα και πιθανότατα το πρώτο τμήμα Λογιστικής της ημεδαπής που εισήγαγε μαθήματα και καθιέρωσε εργαστήρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής, Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων και Αναλυτικής των Επιχειρήσεων με χρήση Εξόρυξης Δεδομένων.

Η επιστημονική και ερευνητική παρουσία του Τμήματος ενισχύεται με αυξανόμενο ρυθμό. Τα ερευνητικά επιτεύγματα των μελών ΕΠ έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και χαίρουν της αναγνώρισης της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Το ΠΜΣ αποτελεί επιστέγασμα της μέχρι σήμερα πορείας του Τμήματος. Η πολυετής πείρα, η πληρότητα του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, η υψηλού επιπέδου εμπειρία σε ζητήματα Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων και το αναβαθμισμένο επιστημονικό επίπεδο των μελών ΕΠ αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχή διοργάνωση ενός μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Πληροφοριακά Συστήματα.