Εγκαταστάσεις/Κτηριακές υποδομές

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές του:

-Χώρους Διδασκαλίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε σύγχρονες αίθουσες εξοπλισμένες με ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας και άμεση πρόσβαση στο internet.

-Ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle
Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων (πλην του βασικού συγγράμματος) είναι αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού και είναι προσβάσιμο, μέσω της πλατφόρμας Moodle, από τους φοιτητές του Προγράμματος.

 

- Βιβλιοθήκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη)
Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, μέσω της ανάπτυξης της συλλογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση, στο μέτρο που αυτές έχουν σχέση με το πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, τα ερευνητικά και ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, φοιτητών και διοικητικών, καθώς και τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα της ευρύτερης Κοινότητας.

 

- Σπουδαστήριο Σ.Ο.Δ.
Το Σπουδαστήριο της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης λειτουργεί από το 1989 στον πρώτο όροφο του κτιρίου των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης και Εμπορίας και Διαφήμισης. Λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, εξυπηρετώντας το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) όλων των τμημάτων της Σχολής.
Η συλλογή του Σπουδαστηρίου Βιβλιοθήκης (Σ.Ο.Δ) διαθέτει πλήθος ελληνικών και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων και περιοδικών, υπάρχει επίσης δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και αναζήτηση πληροφοριών σε άλλες βάσεις δεδομένων. Το Σπουδαστήριο διαθέτει αναγνωστήριο και παρέχει τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Τέλος, η ύπαρξη μηχανισμού υποστήριξης και ανέλκυσης αναπηρικών αμαξιδίων, παραπλεύρως της σκάλας, που οδηγεί στο Σπουδαστήριο, διευκολύνει την πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα.

- Αμφιθέατρο  για ημερίδες και ειδικές εκδηλώσεις

COM_SPEASYIMAGEGALLERY_NO_IMAGES