ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα»

του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονομικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα. Παράλληλα, στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων και κινήτρων απαραίτητων για την προώθηση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

Η δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Δίνουν μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη μέσα από τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων.

Για τις ανάγκες του ΠΜΣ, θα διατεθούν από το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια του Τμήματος τα οποία λειτουργούν και προσφέρουν πρόσβαση σε λογιστικά πληροφοριακά προγράμματα (ERP) και άλλα εργαλεία, τα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τόσο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων, όσο και για την επιστημονική τους έρευνα. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων  του ΔΙ.ΠΑ.Ε ξεχωρίζει στον χώρο της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στο πεδίο εφαρμογών των Συστημάτων ERP.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι η λειτουργία και ο προσανατολισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εξυπηρετεί τους στόχους του Τμήματος, αποτελώντας το εφαλτήριο για μια επιτυχημένη και δημιουργική σταδιοδρομία νέων επιστημόνων, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας και καθιστώντας το Τμήμα ένα κομμάτι στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Παντελής Κυρμίζογλου, Καθηγητής

«Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα»


του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Νέα - Ανακοινώσεις

No item found!

Image

Γνωρίστε τη Θεσσαλονίκη

Μία πόλη με πλούσιο παρελθόν και ταυτόχρονα με σταθερή φυσιογνωμία από την ίδρυσή της.