Ημερίδα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΜΣ με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας εξασφαλίστηκε η δωρεάν συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών μας στην ημερίδα την οποία πραγματοποιεί το Ινστιτούτο την προσεχή Παρασκευή 19-5-2017 στη Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν μέχρι 10 φοιτητές του ΠΜΣ εφόσον δηλώσουν τα ονόματα τους, με σειρά προτεραιότητας, μέχρι την Τετάρτη 17-5-2017 στην γραμματεία του ΠΜΣ. Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας. Δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής στον φορέα για τις δωρεάν θέσεις.