Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το διήμερο 9 και 10 Ιουνίου 2016, διοργανώνει Συνέδριο στο αμφιθέατρο του Τμήματος με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός». Οι εργασίες του συνεδρίου είναι ανοιχτές για το κοινό. Όσοι επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν θα πρέπει να εγγραφούν. Η φόρμα της εγγραφής βρίσκεται εδώ και μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά είτε με φαξ (e-mail: petridou@central.tee.gr, F: 2310 883110). Εγγραφή μπορεί να γίνει και κατά την προσέλευση.

Για πληροφορίες κ. Πετρίδου, τηλ. 2310 883121 και κ. Μαγνήσαλη 2310 883106.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ