Υποτροφίες από το The Institute of Internal Auditors

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙΘ στοχεύοντας στην ανάπτυξη του επαγγελματισμού των φοιτητών του και της διεύρυνσης της συνεργασίας του με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ), προσκαλεί τους φοιτητές να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό του International Institute of Internal Auditors (IIA).

Το ΙΙΑ στα πλαίσια του Academic Relations Program που προωθεί, προσφέρει τέσσερις υποτροφίες, $1.000 έκαστη, σε φοιτητές από όλον τον κόσμο, οι οποίοι θα έλθουν νικητές στο εν λόγω πρόγραμμα. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και να γράψουν ένα δοκίμιο έκτασης 200-500 λέξεις για τα παρακάτω θέματα εσωτερικού ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα συνημμένα αρχεία, δείτε την ιστοσελίδα του ΙΙΑ και επικοινωνήστε με το ΕΙΕΕ τηλ. 210 8259504 email info@hiia.gr

Το ΕΙΕΕ είναι το τοπικό στην Ελλάδα Ινστιτούτο του μητρικού Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ΙΙΑ (International Institute of Internal Auditors) με έδρα τις ΗΠΑ, με περισσότερα από 170.000 μέλη σε περίπου 162 χώρες.
Ακολούθως παρατίθενται οι σχετικές ιστοσελίδες προς ενημέρωσή σας:
http://www.hiia.gr/
https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx

Μέλη του ΕΙΕΕ είναι εσωτερικοί ελεγκτές από όλες τις εισηγημένες στο ΧΑ εταιρίες, τις ελεγκτικές εταιρίες, εταιρίες Δημοσίου, Δημόσιο κ.λπ. με υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο και η πλειονότητά τους είναι πιστοποιημένοι εσωτερικοί ελεγκτές (certified internal auditors) από το ΙΙΑ. Μέλη του ΕΙΕΕ μπορούν να γίνουν και φοιτητές.

ΕΙΕΕ
3ης Σεπτεμβρίου 101, 104 34 Αθήνα
210-8259504 | 6945-515870 | 210-8229405
e-mail:effiekokka@hiia.gr | www.hiia.gr